Õigusteenused

Meie õigusbüroo pakub Teile järgmiseid teenuseid:

 • õigusalane nõustamine;
 • kaitsmine väärteo- ja kriminaalasjades kohtueelses menetluses ja kohtus;
 • esindamine kohtus tsiviil- ja haldusasjades;
 • esindamine täitemenetluses ning töövaidlus- ja üürikomisjonis;
 • hagiavalduste, kaebuste ja vastuste koostamine;
 • erinevate lepingute, pretensioonide ja muude menetlusdokumentide koostamine;
 • maksekäsu kiirmenetlus;
 • perekondlikud vaidlused (abielu lahutamine, elatis, ühisvara jagamine, hooldusõigus);
 • laimuga seotud vaidlused;
 • äriühingute asutamine ja likvideerimine;
 • muud teenused.

Aitame Teid järgnevates peamistes valdkondades:

 • kriminaalõigus;
 • väärteoõigus;
 • tsiviilõigus;
 • haldusõigus;
 • võlaõigus;
 • perekonnaõigus;
 • tööõigus;
 • asjaõigus;
 • pankrotiõigus;
 • pärimisõigus;
 • lepinguõigus;
 • äriõigus;
 • muu.